Legevaktsentralen

Legevakt 116 117
   
Fastlege:  
Askvoll 57734600
Balestrand  57651300
Bremanger 57796400
Fjaler 57738180
Flora 57758000
Førde 57722150
Gaular 57718240
Gloppen 57884440
Hyllestad  57789520
Høyanger  57713000
Jølster 57726240
Naustdal 57816020
Solund 57786280

   

Ledige stillingar ved legevakta - SYSIKL, Førde

SYS IKL yter tenester til i alt 13 kommuner. Våre arbeidsområde er legevakt, legevaktsentral og Øyeblikkelig Hjelp Døgnplasser (ØHD). Arbeidsgruppa består av engasjerte og faglege dyktige sjukepleiarar /helsesekretærer i til saman 13,5 stilling. Etter sommaren gler vi oss til å utvide drift og flytte i nye og tilpassa lokale ved sentralsjukehuset.  

Sjukepleiararbeidet inneber veksling mellom funksjonane og arbeidsoppgåvene vil omfatte:

  • Operativ teneste på legevaktsentral med mottak av henvendingar frå befolkninga med rådgjeving og tiltak tilpassa den enkelte situasjon.
  • Variert arbeid på legevakta med handtering og assistanse i høve til skadar, medisinske akutte tilstandar og situasjonar med psykiske utfordringar. 
  • Arbeid ved øyeblikkeleg hjelp døgnplassar (ØHD) med observasjon, medisinsk behandling av akutte tilstandar for alle aldersgrupper. Samhandlingsreforma utvider ØHD tilbodet frå 2017 til også å gjelde rus- og psykiatri.
 
Opplæring vert gjeve i høve til dei ulike funksjonar.
 
 
 

Ledig faste stillingar som sjukepleiar/ psykiatriske sjukepleiar i diverse stillingstorleikar frå 01.06.17

 

Vi søkjer primært etter personar: 

  • med kunnskap og erfaring frå akuttsjukepleie
  • som kan arbeide sjølvstendig og i team. som vil bidra til godt fagleg og sosialt miljø der serviceinnstilling overfor brukarane og godt samarbeid med tilgrensande einingar er sentralt
  • Personar med vidareutdanning/erfaring frå rus/psykiatri er ønskeleg for nokre av stillingane
 

Vi tilbyr:

  • Arbeidsstad med høve til vidare opplæring og utvikling gjennom lokale og sentrale kurs og opplæringstiltak.
  • Nye og tilpassa arbeidslokaler.
  • Gode lønsvilkår og arbeid etter gjeldande tariffavtale i KS området. God pensjonsordning gjennom kommunal landspensjonskasse KLP.
 

Ledige helgestillingar og ferievikariat

Vi søkjer etter personar som kan tenke seg å jobbe fast kvar 2. eller 3. helg, samt ferievikarer. 
Arbeidsstad primært legevakt. Vi oppmodar sjukepleiestudentar/ personar med akutt medisinsk erfaring om å søkje. 
 
 
Vi lovar interessant og lærerikt arbeid. For vidare informasjon, ring Borghild Reiakvam på tlf. 916 49 682.
 

 

Send søknad med kopi av attestar og vitnemål til:

 
 

Søknadsfrist:

10.februar 2017
 
Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 25.01.2017