Legevaktsentralen

Legevakt 116 117
   
Fastlege:  
Askvoll 57734600
Balestrand  57651300
Bremanger 57796400
Fjaler 57738180
Flora 57758000
Førde 57722150
Gaular 57718240
Gloppen 57884440
Hyllestad  57789520
Høyanger  57713000
Jølster 57726240
Naustdal 57816020
Solund 57786280

   

Om legevaktordninga

Den interkommunale legevaktordninga har vore i drift sidan 1. april 2009.

Legevaktstilbodet gjeld for kommunane Balestrand, Høyanger, Hyllestad, Fjaler, Askvoll, Gaular, Førde, Naustdal og Jølster.

Målet med etableringa var å skape ei interkommunal legevakt med høg kvalitet for brukarane. I tillegg var målet å redusere vaktbelastning i den einskilde kommune og dermed bidra til rekruttering og stabilitet i legestillingane.