Kontakt

Når du treng legehjelp, kven skal du ringje?

På dagtid i vekedagane har kommunane legevakter lokalt i kommunen. Du har rett på legevaktstenester i den kommunen du bur eller oppheld deg i. Her finn du nummer og nettsider til alle legekontora i dei kommunane der SYSIKL er legevaktsentral.

Telefonnummer

Legevakt (heile døgnet): 116117 eller 578 32 300 om du ringjer utanfor legevaktsdistriktet.
Kommunal akutt døgneining (KAD): 57 83 14 82
Admininstrasjonsnummer: 57 72 37 45

Besøksadresse

Svanehaugvegen 2, Bygg Aust (aust for hovudinngong FSS)
6812 FØRDE

Postadresse

Postboks 1000, Førde Sentralsjukehus
6807 FØRDE