Ledige stillingar

Intern utlysing tilsynslege ved KAD-avdelinga, SYS IKL, Førde.

Ledig stilling 16,5% frå 01.01.2019:
Ein søkjer med dette etter 1 tilsynslege for KAD plassane i 16,5% stilling. Det vert frå nyttår 4 legar som deler på ein 66% stilling, svarande til 4,5 timar kvar dag. 16,5% stilling tilsvarar arbeid 1 veke/4. veke frå kl 08 – 12.30). Stillinga er ledig frå 1. januar 2019. I stillinga ligg inne telefonberedskap for KAD-sengene på vekedagar den tid ein ikkje er i avdeling / legevakta ikkje har opna.

Vi søkjer fortrinnsvis person:
• Med kunnskap og erfaring i akuttmedisin, allmennmedisin og/eller generell indremedisin
• som kan arbeide sjølvstendig og i team, og
• som vil bidra til godt fagleg og sosialt miljø, der serviceinnstilling overfor brukarane og godt samarbeid internt og med tilgrensande einingar er sentralt

Vi tilbyr:
• Arbeidsstad med god samhandling både internt og i høve til samarbeidspartnarar og
med høve til fagleg utvikling – gjennom lokale og sentrale utviklingstiltak og kurs
• Stillinga kvalifiserer som «andre allmennmedisinske oppgåver» jf reglane for vidare- og etterutdanning innan spesialiteten i allmennmedisin, og er ei lovpålagt kommunal oppgåve.
• Om det er ønskeleg vil det verte lagt til rette for arbeide med forskingsoppgåver i høve til kommunalt KAD-ansvar og legevaktmedisin
• Fleksible arbeidsvilkår
• Nye og veleigna lokale for tenestene
• Løn etter avtale og arbeid etter nærare avtale og god pensjonsordning gjennom kommunal landspensjonskasse KLP

For vidare informasjon, ring legevaktsjef Øystein Furnes 905 12 933.

Søknad vedlagt sendast elektronisk til:
oystein.furnes@forde.kommune.no eller SYS IKL, Postboks 1000 FSS, 6812 Førde.

Søknadsfrist: 01.12.2018